Projekty

Radecznica

Spis dokumentów dotyczących Radecznicy zgromadzonych przez Fundację Zapomniane:

1.Film „Historie mówione-Radecznica”.
2.Transkrypcja zeznań z filmu.
3. Mapa – „Pozacmentarne pochówki wyznawców Judaizmu” sporządzona przez p. Stanisława Z.
4. Korespondencja oraz postanowienie IPN w sprawie natrafienia na ludzkie szczątki w dniu 30.VIII.2012r podczas prac budowlanych w Radecznicy.
5. Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945.
6.Dokumenty z Archiwum IPN
Ankiety Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce oraz Okręgowej Komisji Badania Hitlerowskich w Warszawie Ankiety:
- eksterminacja 6 Żydów z Radecznicy,
- egzekucje: VII,X,XI,XII 1943 i I.1944r w Radecznicy łącznie 43 Żydów (7 obok domu, 20 w lasku klasztornym, 6 przy b.cegielni, 5 w lesie klasztornym; GK 163/19 kwestionariusz – mord 43 Żydów w VII, X, XI oraz XII 1943
- BLu- III-5535-1548/12 – egzekucja lato 1942r. 5 osób koło do swojego domu, gdzie zostali pochowani; egzekucja 1943r. 7 Żydów, których wyprowadzono do lasu i rozstrzelano, pochowani na skraju lasu zachodniej strony Radecznicy

Archiwizacja i opracowanie materiałów dotyczących żydowskich grobów wojennych w Radecznicy odbyło się dzięki dofinansowaniu ze środków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w ramach projektu  ” Żydowskie groby wojenne. Dokumentacja.”

Miechów

Spis Dokumentów dotyczących Miechowa zgromadzonych przez Fundację Zapomniane:

1. Film „Historie mówione-Miechów”.
2. Transkrypcja zeznań z filmu.
3. Miechów Stacja PKP – plik mp3 oraz transkrypcja nagrania.
4. Miechów – plik mp3 oraz transkrypcja nagrania.
5. Las Chodówki – plik mp3 oraz transkrypcja nagrania.
6. Dokumenty z Archiwum IPN
Ankiety Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce oraz Okręgowej Komisji Badania Hitlerowskich w Warszawie, zebrane w latach 1968-1972. Ankiety dotyczące województwa krakowskiego – VII. Powiat Miechów IPN BU 2448/458 ankiety GK oraz kwestionariusze IPN GK 163/9:
– egzekucja 3 osób w połowie września 1942r. – pochowani na cmentarzu żydowskim w Miechowie, egzekucja 22.11.1942 – 31 Żydów pochowani w mogile zbiorowej na cm. Żydowskim w Miechowie, – egzekucja z 15.01.1943r ponad 20 osób (milicjanci żydowscy pracujący w getcie, jako tzw. korpus likwidacyjny oraz kilku rzemieślników żydowskich) – pochowani w mogile zbiorowej na cm. żydowskim w Miechowie,
- egzekucja II połowa stycznia 1943r. podwórze więzienia w Miechowie ok 30 osób Polaków i Żydów – pochowani na cm. żyd. w Miechowie,
- egzekucja – koniec grudnia 1943r. na podwórzu więzienia 32 osoby – pochowani na cm. żyd. w Miechowie
- egzekucja 213 osób – 102 Polaków i 111 Żydów w Miechowie

- Akta w sprawie Karnej Kr 502/1714 oskarżonego Philippa Riedingera – Zeznania świadków: Egzekucja dwóch starych Żydów i ich dwóch córek, którzy zostali rozstrzelanych przez żandarmów w zimie 1943 lub 1944r. w Miechowie koło Posterunku Żandarmerii.
- Akt oskarżenia: dnia 15.I.1943r. Riedinger kierował akcją likwidacji ghetta w Miechowie, w czasie której, na jego rozkaz zostało rozstrzelanych 80 osób narodowości żydowskiej i 20 osób narodowości polskiej
- IPN GK 195/VII/9 Egzekucja Miechów, Powstańców – miejsce masowych egzekucji – przeważnie Żydzi z getta w Miechowie w kilku transportach
- IPN GK 174/434 – protokół zeznania ukrywającego się w kryjówce w więzieniu miechowskim w latach 1940-1945, zeznania o egzekucjach na terenie podwórka więziennego oraz na temat mordu 300 żydowskich dzieci, kobiet i mężczyzn wywiezionych do lasu na Chodówkach, gdzie zostali rozstrzelani i pochowani w długim rowie
- Ds.1/69 t.1-6 – protokoły przesłuchania świadków – egzekucja w lesie w Chodowie ok. 500 Żydów, w których większość stanowiły kobiety i dzieci
- Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945
 

Archiwizacja i opracowanie materiałów dotyczących żydowskich grobów wojennych w Miechowie odbyło się dzięki dofinansowaniu ze środków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w ramach projektu  ” Żydowskie groby wojenne. Dokumentacja.”

Caroline Sturdy-Colls

Fundacja Zapomniane jest partnerem projektu “Mapping cultural genocide and killing sites” którego inicjatorem jest dr Sturdy Colls ze Staffordshire University. Pozostali partnerzy to GWŻ w Bielsku-Białej, UK Memorial Foundation, Centrum Żydowskie w Oświęcimiu i Fundacja Matzeva. Celem projektu jest badanie wybranych cmentarzy żydowskich i zniszczeń tam dokonanych przez Niemców oraz śladów grobów masowych ofiar Holocaustu. Ponadto, cmentarze będą badane pod kątem wandalizmu i zniszczeń dokonywanych tam w latach powojennych. W tym roku przedmiotem badań będą cmentarze w Oświęcimiu, Chrzanowie, Kęty, Cieszyn, Bielsko- Biała, Będzin i Czeladź. W 2017 roku badane będą nekropolie w rejonie Lublina i Warszawy m.in. w Łaskarzewie, Piaskach i Grodzisku Dolnym. W 2016 r. w ramach projektu przedstawiciele Fundacji prowadzili badania georadarowe na cmentarzu żydowskim w Oświęcimiu oraz odbyli wizje lokalne cmentarzy w Będzinie, Chrzanowie i Sosnowcu. Ponadto, w sprawie miejscowości wytypowanych w projekcie Fundacja prowadzi kwerendy archiwalne w Instytucie Pamięci Narodowej.